Timeline
1st Half (2)
4' Karikari K. 2 - 0
30' Karikari K. Karikari K.
2nd Half (2)
60' Srisuwan N. 1 - 1
Deyvison 71'